31 aug 2023

Uppdatering om garageportar

2023-08-31 20:34

Det har som bekant varit en del problem med flera av våra garageportar och styrelsen vill därför göra en kort uppdatering om läget för de olika portarna:

Mellersta Ängsullsvägen: Porten är trasig men ska nu enligt entreprenören äntligen lagas inom kort efter att den blev påkörd. Att det dragit ut på tiden beror på att leverantören haft problem med att få fram reservdelar.

Nedre Kärrgränd: Denna garageport är äldst av våra portar vilket medför att det ibland blir problem, t ex att porten fastnar. Styrelsen är medveten om problematiken och avväger vilka fel som är värda att reparera innan porten behöver bytas ut.

Övre Kärrgränd: Stängningsknappen på fjärrkontrollen fungerar för närvarande inte men porten stänger sig automatiskt och går som vanligt att stänga med knappen inne i garaget.

Övriga garageportar fungerar som de ska, inklusive porten på övre Ängsullsvägen som även den har varit trasig efter att ha körts på.

Om det är problem med garageportarna eller om du har frågor gällande dessa, kontakta ansvarig person i styrelsen via kontaktformuläret.
Samfälligheten har serviceavtal med möjlighet till jourutryckningar för samtliga portar, jouren gäller dock inte kvällar och helger.

/Styrelsen

30 aug 2023

Information om byggstart för takomläggning Ä83-97

2023-08-30 21:06


Etablering av arbetsplatsen är beräknad till måndagen den 4e september.

Byggtid uppskattas till 8 veckor men det kan bli förseningar.

En arbetsbod kommer ställas upp utanför häcken vid gaveln på hus Ä83.

Get home, som kommer utföra arbetet, kommer i samband med etablering gå runt och fotodokumentera inne på berörda tomter. Både framsida och baksida kommer fotograferas (fasad och möbler) för att ha som underlag om något oväntat skulle inträffa så som t.ex. en skada. Detta kommer alltså att ske måndagen den 4e september.

Materiel kommer lyftas upp på taket med fordonskran från lastbil under måndag den 4e september så se till att hålla vägen farbar.

/Michael Jansson, takansvarig i styrelsen

Frågor hänvisas till kontaktformuläret på https://www.traviata.nu/sidor/kontakta-oss, akuta ärenden på telefon: 0703116491

17 aug 2023

Information om elbils-laddning

2023-08-17 09:46

Vi har varit i kontakt med NewEl som sköter våra laddboxar i garagen. De informerade oss om att det är viktigt att räta ut laddkabeln när man hänger upp den, den tvinnar sig gärna och om man låter det ske så skapas spänningar i kabeln som resulterar i att den lossnar från boxen. Dom har stött på flera föreningar där det skett. Lossnar kabeln från boxen kan dam, vatten och barns fingrar komma in i glipan till boxen. Upptäcker man något fel så skall man rapportera det direkt till NewEl. Man kan själv känna på plastskruven som kabeln sitter fast i boxen med, då ska den vara stum man ska inte kunna röra på den. Kan man röra på den är det ett tecken på att den håller på att lossna eller har lossnat.