Trivselregler

Syftet med trivselreglerna är att främja trivsel, trygghet och säkerhet hos Traviata. Därför är det angeläget att alla medlemmar iakttar trivselreglerna genom att visa hänsyn, respekt och tolerans.

Medlem i föreningen är en person som är ägare eller delägare till en fastighet inom Traviatas samfällighetsförening.
Vi har som medlemmar i en samfällighetsförening ett större ansvar än "vanliga" husägare för vårt gemensamma område. Det är inte bara den egna tomten som ska skötas. Med gemensamma krafter kan vi se till att Traviata ger ett trevligt, välskött och välkomnande intryck.

Området underhålls av medlemmarna två gånger per år, en gång i maj och en gång i oktober. Efter städningen har vi grillfest, och godispåsar till barnen delas ut. OBS! Endast till de hushåll som äger en fastighet i Traviata, dvs inte kompisar eller släktingar. Det finns under helgen flera containrar uppställda inom området, där man kan slänga ris.

Skötsel
Träd/buskar: Fastighetsägare har skyldighet att ta bort skymmande buskar och utstickande grenar som växer in på väg, garage, belysning, gränd eller cykel- och gångbanor. Prata med grannarna i första hand. Styrelsen kan vid två tillfällen uppmana fastighetsägaren att klippa ner t ex en buske innan man beställer en firma som tar bort det som behövs. Detta faktureras då fastighetsägaren.

Styrelsen beställer klippning/skötsel av de samfällda träden enligt speciellt klippschema. Vi måste gemensamt skydda de träd och buskar som vi planterat genom åren. Vi rekommenderar att man pratar med sina barn om att man inte bryter grenar eller trampar ner det vi under lång tid vårdat och omhuldat.

Saltning: Det rekommenderas att salta sparsamt på gångarna och vägarna i området då detta kan skada växtligheten samt gå ner i dagvattnet.

Fasad: Om Din fasad underhålls, så att den ser trevlig ut, förhöjs den positiva uppfattningen om vårt område väsentligt.

Trevnad
Eventuell fågelmatning bör ske med ett minimalt spill på marken. Allt för att undvika skadedjur inom området.

Visa hänsyn när det gäller bullriga arbeten, hög musik, lek och stoj på vardagkvällar (efter kl 22.00), tidiga helgmorgnar (före kl 08:00) och efter midnatt på helgerna. Om man har någon stor fest eller renovering som kan vara särskilt störande är det bra om man informerar de närmaste grannarna i förväg. Försök att avsluta störande aktiviteter (gräsklippning, sågning, slipning m.m.) innan kl. 21:00.

Se till att eventuella fyrverkerier avfyras på ett säkert sätt, helst utanför samfällighetens område och håll ett rimligt säkerhetsavstånd från fastigheter, bilar och annan egendom.

Medlemmarna uppmanas till gemensam vaksamhet. Om man ser någon person i området som verkar främmande och obehörig kan det vara lämpligt att fråga om det är någon särskild som sökes och om man kan hjälpa till på något sätt. Det kan alltid vara bra om hen får veta att hen är iakttagen.

Bilkörning inom området
Området är uppbyggt för att vara så bilfritt som möjligt. Biltrafik inom området är dock tillåtet för tillfälliga transporter fram till husen (t ex av- och pålastning). Det är gångfart, dvs ettans växel, som gäller. Tänk på att det finns mycket barn och djur i området – de är små, mjuka och tänker sig inte alltid för – kör sakta!

När du har hantverkare hemma, berätta gärna för dem att de inte ska stå och blockera vägarna utanför fastigheten, utan hänvisa dem till p-platserna. Ingen bilkörning sker på gräsmattorna. Parkering är inte heller tillåten där.
Tänk på att du eller dina gäster inte parkerar nära infarterna till husen. Utryckningsfordon har nog så svårt att komma in i vårt område ändå. Mopedåkning på gång- och cykelbanor är inte tillåten.

Garage
Garagen ska användas för uppställning av bil. Då antalet parkeringsplatser ute på gatan är begränsat är det nödvändigt att bilarna parkeras i garagen.

Den försäkring som finns för garagen gäller endast byggnaden. Bilen och tillbehör till denna ingår i bilens försäkring. Förvaring av annan utrustning i garaget sker på egen risk. Garaget får ej användas som förråd!

Bensin och andra eldfarliga varor, såsom gas m m, får ej placeras i garaget.

Uppställning av husvagnar/husbilar, är inte tillåtet på samfällighetens parkeringsplatser. Inte heller annan uppställning som av t ex båtar och skrotade bilar är tillåten.

Bollspel på parkeringsplatser och mot garageportar är inte tillåtet.

Katter, hundar och andra husdjur

Enligt hälsovårdsstadgan ska hundar hållas under uppsyn eller vara kopplade och bajspåse användas.

Från Stockholms stads hemsida: "Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren."
"Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten".
En samfällighet (till skillnad från t.ex. en bostadsrättsförening) har inga ytterligare regelverk gällande skyldigheter för djurägare.
Källa: https://www.stockholm.se/ByggBo/dinbostad/Husdjur/

Lekplatser
Föreningen kan inte ställas till svars för händelser på lekplatserna. Envar leker på egen risk, och föräldrar förväntas se efter sina barn. Besiktning av lekplatserna utförs varje vår och dokumenteras och lämnas till styrelsen. Det åligger varje enskild medlem av Traviata samfällighetsförening att rapportera fel eller skador till styrelsen. Tänk på att även här plocka upp skräp efter dig och dina barn. Samt att ta med din cigarettfimp/snus så att inte något barn stoppar det i munnen!

Grannsamverkan
Samfälligheten är ansluten till polisens projekt Grannsamverkan. Syftet med detta är att genom ett nätverk av grannar, minska brott och störningar. En väl genomförd Grannsamverkan bidrar till ökad trygghet och trivsel i vårt område. Ett bra tips är att hjälpas åt när man är bortrest med att vattna varandras blommor, skotta bort snö från trappan med mera.

Senast uppdaterad 2022-10-16.