Tak

Samfällighetens ansvar
Vad är samfällighetens ansvar avseende tak? Jo, samfälligheten ansvarar för drift och underhåll av tak, takstegar och stege upp till taket. Det innebär i grunden alltid att fastighetsägaren är ansvarig för sitt tak. Det är tyvärr ganska vanligt att nya fastighetsägare tror att samfälligheten ansvarar för taken som helhet vilket inte stöds i stadgar eller anläggningsbeslut. Det bör påpekas att stuprör och eventuella hängrännor är den enskilde fastighetsägarens ansvar. Ska man vara strikt så är stuprören dessutom delat ansvar mellan berörda fastighetsägare.

Det är svårt att rekommendera vad den enskilda fastighetsägaren skall göra vid problem. Är ni osäkra eller får problem så är förmodligen professionell hjälp att föredra. Tror ni att takpappen är problemet så måste styrelsens takpappansvarige kopplas in.

Ha koll på taket under vintern
Det tycks vara så att det lätt bildas en ispropp i stupröret vilket resulterar i att smältvattnet blir kvar på taket och i värsta fall hittar nya vägar ner från taket. Även om takpappen är tät så kan det finnas andra vägar in i fastigheten. Kolla gärna upp vad som händer på vinden innan eventuella läckage blir ett större problem. Bli inte förvånad om det finns kondens och/eller istappar på insidan av taket framförallt i närheten av badrummet. Det är inte läckage utan orsakat av hög luftfuktighet från badrummet. Enligt Takpalatset som samfälligheten använder vid problem med takpappen är det fortfarande så, att takpappen normalt är tät, men kondensen på vinden en väldigt kall vinter gör att vatten rinner ned och in från insidan av vinden och orsakar vattenskador på övervåningen. Detta fenomen åtgärdas bäst genom tilläggsisolering av vinden, bättre avluftning och isolering av/från våtutrymmena och bättre ventilation av kallvinden. Takpalatset har inte rekommenderat någon metod för att ta bort isen i stupröret. Skadas takpappen när man tar bort isen så får fastighetsägaren själv ta kostnaden för reparation.

Ni som inte bytt plastkupol på taket över badrummet bör kolla det lite extra då den är väldigt spröd ,det finns en stor risk att den spricker när den ligger under snön. Om den spricker så blir det troligen läckage, kupolen är fastighetsägarens eget ansvar.

Snöskottning av tak
En och annan skottar snö eller tar bort istappar på sitt tak. Bra initiativ då det är fastighetsägarens ansvar att göra detta om det behövs.
Men tänk på att takpappen inte tål åverkan från tex en snöskyffel, när snön smälter så blir det lätt vattenskador. Lämna kvar 10-20 cm snö på taket så att ni inte får vattenläckage när våren kommer.

Solpaneler
Den medlem som önskar montera solpaneler på taket behöver ansöka om bygglov från Stockholms stad. Hittills har ingen i området ansökt om bygglov för solpaneler så det är oklart om det skulle beviljas. Vid en eventuell installation av solpaneler är det viktigt att en tydlig dokumentation upprättas. Dokumentationen ska visa fastsättningen i takpappen, eftersom pappen är samfällighetens egendom. Vid omläggning av takpappen är det husägarens ansvar att montera bort solpanelerna. 

Obs! Den enskilda fastighetsägaren är ansvarig för att montering och bortmontering av solpaneler görs fackmannamässigt och av behörig person.

Senast uppdaterad 2024-03-13.