17 aug 2023

Information om elbils-laddning

2023-08-17 09:46

Vi har varit i kontakt med NewEl som sköter våra laddboxar i garagen. De informerade oss om att det är viktigt att räta ut laddkabeln när man hänger upp den, den tvinnar sig gärna och om man låter det ske så skapas spänningar i kabeln som resulterar i att den lossnar från boxen. Dom har stött på flera föreningar där det skett. Lossnar kabeln från boxen kan dam, vatten och barns fingrar komma in i glipan till boxen. Upptäcker man något fel så skall man rapportera det direkt till NewEl. Man kan själv känna på plastskruven som kabeln sitter fast i boxen med, då ska den vara stum man ska inte kunna röra på den. Kan man röra på den är det ett tecken på att den håller på att lossna eller har lossnat.