30 aug 2023

Information om byggstart för takomläggning Ä83-97

2023-08-30 21:06


Etablering av arbetsplatsen är beräknad till måndagen den 4e september.

Byggtid uppskattas till 8 veckor men det kan bli förseningar.

En arbetsbod kommer ställas upp utanför häcken vid gaveln på hus Ä83.

Get home, som kommer utföra arbetet, kommer i samband med etablering gå runt och fotodokumentera inne på berörda tomter. Både framsida och baksida kommer fotograferas (fasad och möbler) för att ha som underlag om något oväntat skulle inträffa så som t.ex. en skada. Detta kommer alltså att ske måndagen den 4e september.

Materiel kommer lyftas upp på taket med fordonskran från lastbil under måndag den 4e september så se till att hålla vägen farbar.

/Michael Jansson, takansvarig i styrelsen

Frågor hänvisas till kontaktformuläret på https://www.traviata.nu/sidor/kontakta-oss, akuta ärenden på telefon: 0703116491