Sophantering

Vår anläggning för hushållssopor togs i drift i augusti 2008. Anläggningen består av sex markbehållare som vardera rymmer fem kubikmeter. Hela behållaren för soporna ligger nersänkt i marken, endast inkasthuset sticker upp. Behållarna töms en gång per vecka och det sker med en ”krantömmande sopbil” som lyfter upp hela behållaren innan den tömmer innehållet genom en lucka i botten.

Regler
För att anläggningen ska fungera bra är det viktigt att vi alla följer några enkla regler:

  • Släng bara hushållsavfall.
  • Allt ska packas i väl förslutna påsar.
  • Papper, kartonger, glas, metall m.m. lämnas som vanligt vid återvinningscentralerna (t.ex. Hemköp Basgränd, Coop forum eller vid Sörgårdsskolan).
  • Lämna inga soppåsar utanför anläggningen eftersom fåglar och andra djur gärna river upp påsarna. Sita (som tömmer behållarna) tar inte hand om påsar bredvid behållarna.
  • Parkera inte framför behållarna på veckostäddagar enligt skyltning – kranbilen måste komma nära behållaren.
  • Avgiften är viktbaserad – dvs den beror på hur mycket sopor som slängs. Det ger en extra anledning att källsortera – förutom att det är bra för miljön sparar det oss en hel del pengar.

Återvinning av matavfall
I området har vi också en särskild sopbehållare för återvinning av matrester. Den installerades 2023 och är placerad på Ängsullsvägen 79, vid det mellersta garaget.

Särskilda papperspåsar måste användas. Dessa finns att hämta på bland annat Lövsta återvinningscentral. På följande länk kan ni läsa mer om var det går att hämta påsar: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/matavfallspasar/

Det går alltså INTE att använda påsar från matvarubutiken eller liknande.

Vad ni får och inte får kasta i behållaren för matavfall kan ni läsa om på följande länk: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall/

Vilken nyckel passar?
Inkasten är försedda med lås där garagenyckel ska användas. Alla garagenycklar passar i samtliga behållare (inklusive matavfallsbehållaren) oavsett vilket garage man normalt sett använder.

Vid problem
Om ni upptäcker fel eller andra problem med anläggningen, kontakta styrelsen.

Senast uppdaterad 2023-05-22.