Sophantering

Vår anläggning för hushållssopor togs i drift i augusti 2008. Anläggningen består av sex markbehållare som vardera rymmer fem kubikmeter. Hela behållaren för soporna ligger nersänkt i marken, endast inkasthuset sticker upp. Behållarna töms en gång per vecka och det sker med en ”krantömmande sopbil” som lyfter upp hela behållaren innan den tömmer innehållet genom en lucka i botten.

Regler
För att anläggningen ska fungera bra är det viktigt att vi alla följer några enkla regler:

  • Släng bara hushållsavfall.
  • Allt ska packas i väl förslutna påsar.
  • Papper, kartonger, glas, metall m.m. lämnas som vanligt vid återvinningscentralerna (t.ex. Hemköp Basgränd, Coop forum eller vid Sörgårdsskolan).
  • Lämna inga soppåsar utanför anläggningen eftersom fåglar och andra djur gärna river upp påsarna. Sita (som tömmer behållarna) tar inte hand om påsar bredvid behållarna.
  • Parkera inte framför behållarna på veckostäddagar enligt skyltning – kranbilen måste komma nära behållaren.
  • Avgiften är viktbaserad – dvs den beror på hur mycket sopor som slängs. Det ger en extra anledning att källsortera – förutom att det är bra för miljön sparar det oss en hel del pengar.

Vilken nyckel passar?
Inkasten är försedda med lås där garagenyckel ska användas. Alla garagenycklar passar i alla behållare oavsett vilket garage man normalt sett använder. Anläggningen är dimensionerad så att det ska gå bra att slänga sina sopor i vilken som helst av behållarna.

Vid problem
Om ni upptäcker fel eller andra problem med anläggningen, kontakta styrelsen.

Senast uppdaterad 2022-11-20.