Garage och parkering

Parkeringsplatser
Till varje fastighet finns två parkeringsplatser som är markerade med fastighetens nummer. En på övre parkeringsdäck samt en i det nedre låsta garaget. Undantagen är övre Kärrgränd och övre Ängsullsvägen där parkeringen är löst med varsin garageplats i länga. 

Nycklar och fjärrkontroller
Nycklar till garaget är fastighetens egendom och ska alltså lämnas vidare vid ägarbyte. Nyckeln passar även till sopbehållarna.
Det finns också fjärrkontroller att köpa för att öppna garageporten. Vill du ha en fjärrkontroll köper du den av garageansvarig i styrelsen och debiteras sedan en engångsavgift på månadsavgiften. Batteribyte i kontrollen gör du själv vid behov. Fjärrkontrollen fungerar endast till garageporten i ditt garage. Kontakta styrelsen om du vill köpa en fjärrkontroll.

Problem med garageporten?
Om det är något fel på garageporten så att den inte öppnas eller stängs automatiskt som den ska, går det att tillfälligt frikoppla porten och sedan lyfta eller sänka den manuellt. Spaken för frikoppling är röd och sitter i ställningen uppe i taket. Vid behov, frikoppla porten genom att vrida den röda spaken och lyft/sänk sedan porten med hjälp av handtaget på porten.
Vrid gärna tillbaka spaken om det skulle visa sig vara ett tillfälligt fel. Vänligen felanmäl även till styrelsen.

Garagen är inget förvaringsutrymme
Våra parkeringsgarage och garagelängor är avsedda för parkering av bilar, motorcyklar och liknande. De ska inte användas som allmänt förvaringsutrymme för t ex däck. Detta pga att det är ont om utrymme i våra garage och att det ökar risk för brand och stöld. Detta beslutades på årsstämman 2010 och påmindes om på årsstämman 2022 på förekommen anledning.

Parkering på gatan
- Undvik i möjligaste mån parkering på gatan så att gäster och entreprenörer kan hitta en parkeringsplats. Använd i stället parkeringsplatserna i våra gemensamma garage.

- Dock, om du märker att snöröjning eller sandsopning pågår i området – försök flytta er bil temporärt ut på gatan för att underlätta arbetet för vår entreprenör.

- Parkera inte framför sopbehållarna under vardagar, sopbilen är stor och behöver plats.

- Tänk även på att det inte är lämpligt att parkera på den korta sträckan mellan garageuppfarterna och gångbanan vid garagen (på Kärrgränd). Det försvårar för vår grannförening att komma in på sin parkering.

- Under vinterperioden (1 november - 15 maj) råder parkeringsförbud en dag i veckan på grund av städdag. Då är det förbjudet att parkera på Kärrgränd på onsdagar och på Ängsullsvägen på fredagar. Förbudet gäller dessa dagar kl 8.00-16.00.

Senast uppdaterad 2022-11-23.