Grannsamverkan

Vi skickar ut aktuell information via mejl i första hand.

För närvarande är mängden bostadsinbrott i vårt närområde ganska låg. De inbrott som anmäls sker företrädesvis i lägenheter, bl a runt Björnboda torg / Ullvidevägen, samt i Hässelby / Åkermyntan.

Generella åtgärder att beakta, när huset står tomt, t ex på sommaren:

1. SAMVERKA MED ERA GRANNAR: Se till att posten töms, gräsmattan klipps, kanske att saker som står utanför huset, t ex. utemöbler, flyttas till nya positioner. Häng lite tvätt på balkongen, ändra markiserna osv.

2. Använd timers inne i huset. Det finns nya typer, som tänder och släcker mer oregelbundet.

3. Dra inte ned, eller stäng igen med persienner och rullgardiner. Det är mer osäkert för tjuven, om det går

att se in. Plocka istället undan värdeföremål typ bärbara datorer och guldföremål, så att de inte syns från

gatunivå. Se även till att Ni inte staplar grannens post på köksbordet, synlig utifrån.

Lämna gärna lite porslin framme, låt det se lite stökigt ut.

4. De flesta inbrotten sker via fönster / dörr på baksidan. Det är mindre attraktivt för tjuven att ta sig in

denna väg, om han syns väl från gångvägar och grannar, dvs. inte kan stå i skydd av buskar eller staket.

5. Tjuven öppnar ofta flera fönster / dörrar, för att ha flera möjliga flyktvägar vid upptäckt. Han, eller hon,

bryter hellre upp ett fönster, eller dörr, än krossar en ruta, därför att detta för mer oväsen. Använd där-

för sjutillhållarlåset på ytterdörren och sätt gärna lås på öppningsbara fönster/dörrar i bottenplanet och

förvara nycklarna till dessa lås där tjuven inte hittar dem.

6. Tänk lite okonventionellt när Ni gömmer värdesaker i huset. Tänk ut bra gömställen. Tänk på att tjuven har ont om tid. Barnens sovrum och toaletten är INTE bra gömställen, nattduksbordet i sovrummet är helt uteslutet.

Se även www.grannsamverkan.se.

Senast uppdaterad 2022-11-20.