Nedan hittar du kortfattad information gällande olika områden. Hittar du inte det du söker? Fyll i kontaktformuläret så återkommer någon i styrelsen till dig så snart som möjligt. 

Information A-Ö

Hoppa direkt till: A B F G K L M P S T V Å

A

Autogiro

Vill du betala medlemsavgiften via autogiro. Öppna länken nedan för att läsa på hur du ska göra.

Se även:

B

Bilkörning i området

Området är uppbyggt för att vara så bilfritt som möjligt. Biltrafik inom området är dock tillåtet för tillfälliga transporter fram till husen, som av- och pålastning. Kör sakta – tänk på att det finns mycket barn och djur i området! Tänk på att du eller dina gäster inte parkerar för nära infarterna till husen. Utryckningsfordon har nog så svårt att komma in i vårt område ändå. Hänvisa även hantverkare till p-platserna, så att de inte blockerar. 

F

Felanmälan

Har du upptäckt något som är trasigt i området? Skicka då ett meddelande till styrelsen via kontaktformuläret så försöker vi åtgärda det så snart som möjligt. 

G

Gupp

Under sommaren finns det väg-gupp utplacerade i området för att sänka hastigheten på bilar i området. Dessa behöver dessvärre tas in under vintern för att möjliggöra snöplogning. 

K

Krisberedskap

I händelse av en kris i samhället, såsom långvarigt strömavbrott eller i värsta fall krig, är det bra att vara förberedd och ha vissa saker i hemmet. Läs gärna dessa tips från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:

https://www.msb.se/sv/rad-till...

Här är även en länk till MSB:s karta över skyddsrum, inställd på att visa de närmaste skyddsrummen från Traviatas område: https://msbgis.maps.arcgis.com...

L

Lekparker

I området finns sju lekparker som samfälligheten ansvarar för. Besiktning sker en gång per år och underhåll vid behov.

M

Moped

Mopedåkning på gång- och cykelbanor i området är inte tillåten.

P

Parkering

Till varje fastighet finns två parkeringsplatser som är markerade med fastighetens nummer. En på övre parkeringsdäck samt en i det nedre låsta garaget. Boende på övre Kärrgränd och övre Ängsullsvägen har varsin garageplats i länga. Parkering längs Kärrgränd och Ängsullsvägen är tillåten enligt anvisning, dock är det parkeringsförbud inom området. 

Se även:  

    Pingisbord

    Utanför vita villorna finns ett gemensamt pingisbord, varför inte utmana grannen på en match? 

    S

    Samfällighet

    Vad är egentligen en samfällighet och vad innebär det att bo i en?
    Läs mer om det på sidan nedan.

    Se även:

    T

    Traviatadagar

    En gång på hösten och en gång på våren arrangerar styrelsen städdagar då alla som kan hjälps åt att sköta och underhålla vårt gemensamma område.

    Se även:

    Trivselregler

    I ett radhusområde kommer grannarna närmare varandra än i ett villaområde. Det är därför extra viktigt att vi respekterar varandra och följer våra gemensamma trivselregler som du hittar på sidan nedan.

    Se även:

    Träd och buskar

    Fastighetsägare har skyldighet att ta bort skymmande buskar och utstickande grenar som växer in på väg, garage, belysning, gränd eller cykel- och gångbanor. Prata med grannarna i första hand. Styrelsen kan vid två tillfällen uppmana fastighetsägaren att klippa ner t ex en buske innan man beställer en firma som tar bort det som behövs. Detta faktureras då fastighetsägaren.

    V

    Vita villorna

    Ungefär mitt i området finns två vita friggebodar, allmänt kallade "vita villorna". Här kan du låna gemensamma trädgårdsredskap, be någon i styrelsen att få låna nyckel och skriv upp vad du lånar på listan innanför dörren.

    Vid vita villorna samlas vi på Traviatadagarna, dvs våra gemensamma städdagar.

    Utanför vita villorna finns pingisbord, bouleplan och en klätterställning.

    Å

    Årsstämma

    Traviatas årsstämma äger rum på våren varje år. Styrelsen skickar kallelse till samtliga medlemmar.