Traviatadagarna

Två gånger per år, vår och höst, har Traviata gemensamma städdagar då vi tillsammans ser till att vårt område hålls rent och snyggt. Samfälligheten beställer containrar för trädgårdsavfall, så Traviatadagarna är därför även utmärkta tillfällen att klippa häckar och hålla efter buskar och träd på den egna tomten. Styrelsen ordnar också gemensam lunch för alla som är med och hjälper till samt godispåsar till barnen.

Exempel på uppgifter vi brukar utföra är att ta bort grenar kring lampor, parkeringar och gångbanor, klippa buskar, måla/olja in bänkar, lekplatser och lyktstolpar, rensa ogräs med mera. Barnen brukar vara duktiga på att hjälpa till med att plocka pinnar och skräp.

Vet du något som behöver göras kommande Traviatadag? Kontakta styrelsen. Ju mer vi gör tillsammans desto mindre kostar det oss!

Senast uppdaterad 2022-11-20.