Välkommen till Traviata!

Traviata är en samfällighet bestående av 149 radhus i området Kälvesta i
Vällingby.

En samfällighet innebär att man som fastighetsägare även är delägare av gemensamma anläggningar som t.ex.
lekplatser, garage med laddstolpar för elbilar, vägar inom området, sopstationer, kabel-tv med mera. Samfälligheten ansvarar dessutom för distribution och inkoppling av vatten och avlopp mellan kommun och enskild fastighetsägare samt för att takpappen på våra hus byts med jämna intervaller. För underhåll av dessa gemensamma anläggningar betalar man som medlem en samfällighetsavgift som täcker kostnaderna.

Det finns även fiber indraget i området.

Samfälligheten har en försäkring som omfattar brand-, inbrotts-, maskin- och ansvarighetsförsäkring till betryggande belopp för samfällighetens egendom. Din egen fasta och lösa egendom både i bostaden och i garaget måste du själv hålla försäkrad via en hemförsäkring.

Karta