20 dec 2022

Status gällande vattenläckan

2022-12-20 20:10

Idag har Aquademica varit på plats och lyssnat på våra rör. Utifrån deras undersökning är rekommendationen att påbörja grävningsarbetet vid dagvattenbrunnen utanför K76 och sedan gräva upp mot Ängsullsvägen. Vi har under dagen ringt runt till flera bolag för att få igång grävningsarbetet så snart som möjligt. Tyvärr kunde ingen komma redan idag, men grävningsarbetet kommer att påbörjas imorgon klockan 08.00.

Gällande ventiler i området så har vi, som vi skrev i informationen igår bytt ut ventilerna som fanns 3 meter ner i marken utanför K82. Ventilerna som byttes där styr enbart flödet till K82-K98, respektive K100-K162. De ventilerna byttes för att de läckte och behövde bytas ut för att kunna fortsätta felsökningen. K82-ventilerna är INTE samma som den ventil som styr vattentillgången till slingan/området som har det stora läckaget. Den ventilen som vi använder för att stänga av/sätta på vattnet är en annan ventil som ligger i en helt annan del av området (utanför Ä49). Den ventilen är fortfarande hel, men i väldigt dåligt skick. Därför är rekommendationen från rörmokaren att snurra på den så lite som möjligt och att det görs väldigt långsamt. Arbetet med att snurra ventilen kräver 3 personer samt tar ca. 30 minuter... Vi i styrelsen gör vårt bästa för att lyckas med detta, men då det tar tid och personer så bygger det på att vi hinner hem från jobben för att kunna vrida på vattnet.

Framöver kommer styrelsen att se över rören. Att dra om rören i området är ett arbete som kommer att kosta mycket pengar, därför kan vi i dagsläget inte ge någon som helst information om när eller hur det eventuellt kommer att ske. Innan vi sett över rören och rördragningarna vill vi inte byta ut fler ventiler/rör än nödvändigt.

Vi hoppas självklart att detta är åtgärdat fram till jul. Om problemet kommer att kvarstå så finns det möjlighet att hyra tillgång till brandposter via Stockholms stad, och då kommer de som är drabbade få hämta vatten där.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen