8 jul 2023

Uppdatering om takrenovering

2023-07-08 12:01

Här kommer en uppdatering om renoveringen av tak i Traviata. Nästa etapp omfattar Ängsullsvägen 83-97 och inleds efter sommaren.  Exakt startdatum är inte klart men det blir tidigast i vecka 33. 

Entreprenören som kommer att utföra arbetet heter Get Home och de har beräknat att arbetet ska ta åtta veckor. Boende i berörd länga har fått mer utförlig information. 

Styrelsen beslutar om hur renoveringsarbetet ska fortsätta med kommande längor med hänsyn till takens skick och samfällighetens ekonomi. 

Vid frågor, kontakta takansvarig i styrelsen.