31 maj 2023

Matavfall

2023-05-31 21:44

Mycket glädjande att så många av våra medlemmar har börjat använda vår nya behållare för matavfall! 

Såhär i uppstarten så har det tyvärr varit lite problem med tömningarna av kärlet, vilket är en orsak till varför det tyvärr luktar lite från behållaren. Styrelsen har självklart varit i kontakt med SVOA och påtalat detta och förhoppningsvis kommer tömningarna att skötas bättre och mer regelbundet framöver. 

En annan viktig sak för att minska lukt vid behållaren är att verkligen försluta era papperspåsar ordentligt. Påsen skall alltså bara fyllas till ca. 2/3, för att det sedan skall vara möjligt att rulla ihop den. Det är även viktigt att påsen inte är blöt, välj då istället att använda dubbla påsar!