17 mar 2023

Årstämma 2023

2023-03-17 10:52

SAVE THE DATE: 

årets stämma komma att äga rum den 25:e april klockan 18.30 i Sörgårdsskolans matsal. Kallelse och övriga handlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar under de kommande veckorna. 

3 mar 2023

Matavfallshantering

2023-03-03 16:34

Vi har idag haft möte med leverantören för matavfallsbehållaren. Grävarbetet kommer troligtvis att påbörjas nästa vecka och beräknas ta cirka en vecka. Tanken är att behållaren ska placeras på Ängsullsvägen, vid mitten-garaget. Valet av plats är baserat på var det faktiskt går att gräva ner den med hänsyn till annan infrastruktur som ligger nedgrävd, samt att busshållplatser/matbutiken ligger åt det hållet, vilket gör att det kanske är där flest av oss passerar. 

Behållaren kommer dock tidigast att tas i drift under mitten av april. Styrelsen kommer att återkomma med mer information om påsar för sortering, vad som får slängas där och likande.