1 jan 2023

Sortering av matavfall

2023-01-01 13:07

Från och med 1 januari 2023 är det obligatorisk att sortera matavfall separat.

Styrelsen har tagit in ett flertal förslag på olika typer av behållare och valt att gå vidare med en nedgrävd matavfallsbehållare som är i anslutning till befintliga sopnedkasten, detta för att minimera dålig lukt och risk för råttor. 

I dagsläget så är en matavfallsbehållare beställd då en behållare kostar ca. 180 000kr. Denna behållare kommer att placeras i mitten av området, antagligen vid Ängsullsvägen. Behållaren täcker föreningens behov, men framöver kommer vi att se över möjligheten att utöka med flera för bättre tillgängligheten.

Planerad installation var beräknad att ske i december men pga. förseningar då det är stor väntetid på dessa behållare, så har leverantören återkommit med ett datum i mitten av april. 

Vi har varit i kontakt med Miljöförvaltningen samt SVOA (Sthlm vatten och avfall) och informerat om att installationen är försenad. Styrelsen återkommer när installationen närmar sig och kommer även då skicka ut mer information hur det kommer att fungera med avfallspåsar samt information om vad som får slängas i behållaren. 

Hälsningar Styrelsen